هاست وردپرس با طعم تند و تیز

هاست Framework و CMS

سرویس هاست وردپرس کارآ به گونه ای بنا شده است که کامپایلر قدرتمند PHP آن مناسب برای هر نوع CMS و Framework بهینه سازی شده است. در سرویس میزبانی وب، فالب های تنظیماتی بابت بهینه سازی تعبیه شده است که شما از داخل کنترل پنل می توانید از مابین این قالب های تنظیمات استفاده نمایید.

قالب تنظیمات چیست ؟

قالب تنظیمات مجموعه ای از تنظیمات بهینه سازی شده توسط وردپرس کارآ برای CMS یا Framework مدنظر شما می باشد که عملیات بهینه سازی بابت عملکرد بهتر، افزایش کارآیی و سرعت کارکرد آن نرم افزار تهیه شده است که می توانید از طریق کنترل پنل مربوطه اقدام به انتخاب آن نمایید.

 • Joomla
 • X-Cart
 • Codeignitor
 • Drupal+Redis
 • Snipe-IT
 • Magento
 • A PHP Application
 • WordPress+W3TotalCache+Minify
 • WordPress+Refis+Nginx-Helper
 • WordPress+FastCGI(Microcache)
 • SilverStripe
 • PicoCMS
 • OwnCloud
 • WordPress+W3TotalCache
 • PrestaShop
 • Symfony
 • LiteCart
 • OpenCart
 • XenForo
 • Drupal7 or Higher
 • Bolt CMS
 • WordPress+Redis
 • Respond
 • WordPress+WPSuperCache
 • WordPress Multisite
 • Laravel
 • CakePHP
 • Moodle
 • Drupal6 or lower
 • WHMCS
 • Yourls Short URL
 • MediaWiki
 • Magento-2
 • Magento+Fooman Speedster
 • Drupal+Boost
 • WordPress
 • Yii
 • CMS Made Simple

بهینه سازی Framework و CMS تنها با چند کلیک ساده