مرکز آموزش

  1. چگونه با استفاده از "Hot link" از استفاده پهنای باند و تصاویر دامنه جلوگیری کنیم؟

چگونه با استفاده از "Hot link" از استفاده پهنای باند و تصاویر دامنه جلوگیری کنیم؟

اعضا > مرکز آموزش > پشتیبانی میزبانی وب و ثبت دامین > چگونه با استفاده از "Hot link" از استفاده پهنای باند و تصاویر دامنه جلوگیری کنیم؟

استفاده دیگران از پهنای باند شما و همچنین کپی کردنشان از فایل های درون سرور شما,ائم از تصاویر,موزیک ها, کلیپ های فلش و...موجب کندی لود شدن صفحات سایت شما و یا اتمام پهنای باند ماهیانیتان می شود. راه جلوگیری از این موضوع باید از مسدود کننده استفاده نمود.

برای تنظیم نمودن تنظیم مسدودکننده"Hot link" برای فایل های "gif" , "jpg" و "css" , دستور زیر را در فایل "htaccess" وارد نمایید:

دقت داشته باشید اگراین فایل در اکانت شما موجود نیست, یک فایل "htaccess" در دایرکتوری "public_html" خود ایجاد نمایید.

RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?yourdomain.com/.*$ [NC] 
RewriteRule \.(gif|jpg|css)$ - [F]

پس از رویت متن بالا, باید یدانید که "Apache Web Server" تمام لینک های "css" , "jpg" و "gif" شما را مسدود کرده است. قبل از ذخیره سازی فایل "htaccess", مطمئن شوید که به جای عبارت "yourdomain.com", نام دامنه خود را قرار داده باشید.

روش دیگر این است که عکس جایگذینی را به جای عکس های موجود در سایت خودتان قرار دهید, تا در صورت کپی کردن لینک های عکس شما, عکس جایگزین به نمایش در آید.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?yourdomain.com/.*$ [NC] 
RewriteRule \.(gif|jpg)$ http://www.yourdomain.com/hotlink.jpg [R,L]

با توجه به این کد, بجای تمامی فایل های "jpg" و "gif"درون سایتتان, لینک عکس دیگری در آدرس "http://www.yourdomain.com/hotlink.jpg" را جایگزین می کند.

  • نام دامنه شما: yourdomain.com

  • آدرس عکس جایگزین : yourdomain.com/hotlink.jpg

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
209 کاربر این را مفید یافتند 393 نظرات

در همین زمینه