اعضا > مرکز آموزش > پشتیبانی میزبانی وب و ثبت دامین > بانک اطلاعاتی MySQL

مقالات

در حال حاضر میزبان پایتخت از MySQL در نسخه های 5.0 ، 5.1 و 5.5 استفاده می کند که بسته به نوع سرور و سرویس ها این نسخه ها فعال می باشد و سرویس های جدید که برروی سیستم ثبت سفارش می شوند برروی حداقل نسخه 5.6 فعال می گردند.

برای انجام عملیات Import , Export کردن اطلاعات از طریق Command Line سیستم MySQL می بایست به صورت زیر عمل نمایید. عملیات Export توسط MySQL Dump ابتدا از طریق دسترسی SSH وارد سرور شوید. mysqldump -uUsername -p...

در تمامی سرویس های ارائه شده از سوی میزبان پایتخت در داخل کنترل پنل گزینه ای به نام phpMyAdmin وجود دارد که یک محیط کاربری برای مدیریت بانک اطلاعاتی MySQL از طریق محیط تحت وب می باشد. ابتدا وارد کنترل پنل مربوطه با...

ابتدا اطمینان حاصل کنید "Mysql server" در حال اجرا است. با استفاده از دستور زیر, وضعیت آنرا بررسی کنید: /etc/init.d/mysql status سپس با بکار گیری این دستور به دیتابیس"login" کنید: mysql> mysql –u...

سیستم های مدیریت محتوا و سرویس های تحت وب برای کارکرد صحیح نیاز به بانک اطلاعاتی می باشد، لذا شما برای استفاده از آن ها می بایست بانک اطلاعاتی ایجاد کنید و آن را به اسکریپت یا سیستم خودتان معرفی نمایید. برای ایجاد بانک...