نمایندگی ابری لینوکس - ریسلری لینوکس

LRH-1G

 • فضا 1GB
 • پهنای باند UnlimitedGB
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • Space 1000
 • Bandwidth Unlimited
 • Subdomain Unlimited
 • Email Unlimited
 • FTP Unlimited
 • SQL Unlimited
 • ParkDomain Unlimited
 • AddonDomain Unlimited
 • Webserver NGINX
 • CP cPanel
شروع از
499,000 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-3G

 • فضا 3GB
 • پهنای باند UnlimitedGB
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • Space 3000
 • Bandwidth Unlimited
 • Subdomain Unlimited
 • Email Unlimited
 • FTP Unlimited
 • SQL Unlimited
 • ParkDomain Unlimited
 • AddonDomain Unlimited
 • Webserver NGINX
 • CP cPanel
شروع از
599,000 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-5G

 • فضا 5GB
 • پهنای باند UnlimitedGB
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • Space 5000
 • Bandwidth Unlimited
 • Subdomain Unlimited
 • Email Unlimited
 • FTP Unlimited
 • SQL Unlimited
 • ParkDomain Unlimited
 • AddonDomain Unlimited
 • Webserver NGINX
 • CP cPanel
شروع از
799,000 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-10G

 • فضا 10GB
 • پهنای باند UnlimitedGB
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • Space 10000
 • Bandwidth Unlimited
 • Subdomain Unlimited
 • Email Unlimited
 • FTP Unlimited
 • SQL Unlimited
 • ParkDomain Unlimited
 • AddonDomain Unlimited
 • Webserver NGINX
 • CP cPanel
شروع از
1,499,000 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-20G

 • فضا 20GB
 • پهنای باند UnlimitedGB
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • Space 20000
 • Bandwidth Unlimited
 • Subdomain Unlimited
 • Email Unlimited
 • FTP Unlimited
 • SQL Unlimited
 • ParkDomain Unlimited
 • AddonDomain Unlimited
 • Webserver NGINX
 • CP cPanel
شروع از
1,999,000 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-50G

 • فضا 50GB
 • پهنای باند UnlimitedGB
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • Space 50000
 • Bandwidth Unlimited
 • Subdomain Unlimited
 • Email Unlimited
 • FTP Unlimited
 • SQL Unlimited
 • ParkDomain Unlimited
 • AddonDomain Unlimited
 • Webserver NGINX
 • CP cPanel
شروع از
2,799,000 ریال
ماهانه
سفارش دهید