مرکز آموزش

  1. API نمایندگی دامین

اعضا > مرکز آموزش > API نمایندگی دامین

مقالات

نحوه فعالسازی ماژول نمایندگی دامین میزبان پایتخت برای WHMCS این آموزش شامل مراحل نصب و راه اندازی ماژول نمایندگی دامین میزبان پایتخت برای فروش مستقیم دامین از طریق سامانه WHMCS نصب شده برروی وب سایت شما و همچنین مدیریت...

مقدمه API سیستم API ثبت نمایندگی دامین میزبان پایتخت این امکان را برای شما فراهم می کند که کلیه پسوند های ارائه شده از سوی میزبان پایتخت را به صورت کاملا اتوماتیک و برنامه نویسی شده بفروشید. این API به صورت برنامه نویسی...

RegisterDomain: این دستور برای ثبت دامین جدید به کار می رود. پارامترهای Request نام نوع اجباری؟ توضیحات sld String Yes Domain name tld String Yes Suffix attached to domain name...

<?php $data = array( "action" => "RegisterDomain", "sld" => "domainexample", "tld" => "com", "regperiod" => 1, "nameserver1" =>...