هاست وردپرس با طعم تند و تیز

چگونه هاست وردپرس سبک-سریع وردپرس داشته باشیم ؟

تجربه نهایت سرعت هاست

مدیریت سرور امری طاقت فرسا و زمان بر می باشد. معمولا آموزش ها کپی از نسخه های قدیمی سیستم ها می باشد که عملا کارآمدی خاصی ندارد. در این مقاله شما در میابید که چگونه یک سرویس میزبانی وب وردپرسی کارآمد و سریع به همراه NGINX , PHP-FPM و MySQL برروی سرور مجازی داشته باشید.

نکته: وردپرس کارآ موارد مربوطه را برروی سرویس های هاست وردپرس خود انجام داده است و این موارد به صورت رایگان برروی سرورهای مجازی انجام می گیرد. لذا در صورتیکه از وردپرس کارآ سرویس خریداری نمایید نگرانی بابت این موضوع وجود نخواهد داشت.

ما در این آموزش از تکنولوژی های نوین برای پردازش و بارگزاری سریع وردپرس استفاده می نماییم تا بهترین کارآیی را داشته باشیم.

 

مرحله اول: نصب NGINX

من به شما پیشنهاد می کنم که آخرین نسخه Nginx را دانلود کنید و از سورس آن نصب نمایید:

sudo apt-get install libpcre3 libpcre3-dev libpcrecpp0 libssl-dev zlib1g-dev
cd ~/downloads
wget http://nginx.org/download/nginx-0.8.53.tar.gz
tar zxvf nginx-0.8.53.tar.gz
cd nginx-0.8.53

حال قبل از هرگونه تنظیمات می بایست SSL Module را برای NGINX فعال نمایید:

./configure –pid-path=/var/run/nginx.pid –sbin-path=/usr/local/sbin –with-http_ssl_module

در نهایت عملیات Make , Make Install را انجام می دهیم.

make
sudo make install

حال به بخش تنظیمات می رسیم که فایل مربوطه در آدرس زیر قرار دارد. در بالای آن دو خط زیر را مشاهده می نمایید:
/usr/local/nginx/conf/nginx.conf

# user nobody;
worker_processes 1;

آن ها را Uncomment کنید و به جای nobody مقدار www-data www-data را وارد کنید و مقدار worker_processes را از ۱ به ۲ تغییر دهید. به قسمت های بعدی فعلا کاری نداریم و فایل مربوطه را ذخیره می نماییم.
nginx به صورت پیشفرض اسکریپت init ندارد که در هنگام system boots خودکار اجرا شود لذا می توانید از آن اسکریپت استفاده نمایید.:

cd ~/downloads
wget http://nginx-init-ubuntu.googlecode.com/files/nginx-init-ubuntu_v2.0.0-RC2.tar.bz2
tar xfv nginx-init-ubuntu_v2.0.0-RC2.tar.bz2
sudo mv nginx /etc/init.d/nginx
sudo update-rc.d -f nginx defaults

حال NGINX به صورت خودکار در زمان بوت سیستم اجرا می شود و شما توسط این دستورات می توانید آن را کنترل نمایید.

sudo /etc/init.d/nginx stop
sudo /etc/init.d/nginx start
sudo /etc/init.d/nginx restart

حال شما NGINX را نصب و فعال کرده اید و می توانید موارد بعدی را نصب و راه اندازی کنید.

مرحله دوم: نصب PHP

خصوصبت –enable-fpm و –with-fpm را برای PHP فعال می کنیم و طبق آموزش زیر آن را نصب می کنیم.

sudo apt-get install autoconf2.13 libbz2-dev libevent-dev libxml2-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libpng-dev libxpm-dev libfreetype6-dev libt1-dev libmcrypt-dev libmysqlclient-dev libxslt-dev mysql-common mysql-client mysql-server
cd ~/downloads
wget http://us3.php.net/get/php-5.6.21.tar.gz/from/us.php.net/mirror/
tar zxvf php-5.6.0.tar.gz
cd php-5.6.0
./buildconf –force
./configure
–prefix=/opt/php5
–with-config-file-path=/opt/php5/etc
–with-curl
–with-pear
–with-gd
–with-jpeg-dir
–with-png-dir
–with-zlib
–with-xpm-dir
–with-freetype-dir
–with-t1lib
–with-mcrypt
–with-mhash
–with-mysql
–with-mysqli
–with-pdo-mysql
–with-openssl
–with-xmlrpc
–with-xsl
–with-bz2
–with-gettext
–with-fpm-user=www-data
–with-fpm-group=www-data
–enable-fpm
–enable-exif
–enable-wddx
–enable-zip
–enable-bcmath
–enable-calendar
–enable-ftp
–enable-mbstring
–enable-soap
–enable-sockets
–enable-sqlite-utf8
–enable-shmop
–enable-dba
–enable-sysvmsg
–enable-sysvsem
–enable-sysvshm

make
sudo make install